A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбяваОбщинска администрация гр. Ардино на осн. чл.4, ал.2 /ПМС 59/ 2003 г. изм. и доп. ДВ бр.3 /2006 г./ обявява на заинтересованите лица и обществеността, че има инвестиционно намерение за реализирането на обект:

 

„КАБИНКОВ ЛИФТ ОТ С. СТАР ЧИТАК ДО КЪСНОАНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ ПРИ УСТИЕТО НА РЕКА БОРОВИЦА, ЗЕМЛИЩЕ НА С. ДОЙРАНЦИ, ОБЩИНА АРДИНО, ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ“

 

Писменни становища и мнения се приемат в РИОСВ- Смолян, ул. “Дичо Петров” № 16, тел.: 0301/ 60 114, ел. поща: riosv-smolyan@mbox.contact.bg

 

        

 

 

                          

24.10.2023 г.                  ВрИД Кмет на община Ардино:……/П/……

              / Наско Кичуков /

 

 

 ‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/