A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОБЯВЛЕНИЕОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция
BG05FMOP001-5.001-

„3.1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19"


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Обявление за набиране на кандитат-потребители по Социална услуга Топъл Обяд
Заявление - декларация
ДЕКЛАРАЦИЯ за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития