A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

П Р О Г Р А М А на проявите за честване на Коледните и Новогодишни празници /2015 година/I.КУЛТУРНИ ПРОЯВИ


1. Благотворителна Коледна инициатива на децата от Подготвителна група „Пчелички” с картички и сувенири.
Орг.: ОДЗ „Слънце”, Ръководители: Николина Пенчева и Веска Стоянова
Дата: Месец декември


2. Награждаване на победителите от конкурса за рисунка, организиран от Хидроенергийна компания „Каскада Горна Арда”. Представление на Драматично-куклен театър „Димитър Димов” – Кърджали.
Място: НЧ “Родопска искра – 1921 г.”- Ардино
Дата:11.12.2015 г./10:30 часа
Орг.: ХЕК „Каскада Горна Арда”
Финансиращ орган: ХЕК „Каскада Горна Арда”


3. Коледно шоу с ученици от град Ардино.
Място: ОДК-Ардино
Дата:18.12.2015 г./15:30 часа
Орг.: ОДК-Ардино
Финансиращ орган: Общинска администрация -
Ардино


4. Общинска изложба-конкурс „Зимни фантазии” с поздравителни картички, сурвачки и новогодишни аранжировки.
Място: ОДК-Ардино Дата:18-31.12.2015 г. Орг.: ОДК-Ардино
Финансиращ орган: Общинска администрация -
Ардино

5. Коледна трапеза и Благотворителна – изложба базар във фоайето на градското читалище от картички, сурвачки и сувенири за подпомагане на Мелек Месру Осман, ученичка от IXб клас.
Място: НЧ “Родопска искра – 1921 г.”- Ардино
Дата: 21.12.2015 г.
Орг.: СОУ „Васил Левски” - Ардино


6. Празничен Коледно-Новогодишен концерт с участието на любителски художествени състави от НЧ “Родопска искра – 1921 г.” - Ардино, СОУ „Васил Левски”, ОДЗ „Слънце”, ЦДГ „Брезичка” и ОДК.


Място: НЧ “Родопска искра – 1921 г.” - Ардино
Дата: 21.12.2015 г. /17:00 часа
Орг.: НЧ “Родопска искра - 1921г.”- гр. Ардино
7. Коледно – Новогодишно тържество с представление на куклен театър в ЦДГ „Брезичка”.
Дата: 22.12.2015 г. от 10:00 часа
Орг.: ЦДГ „Брезичка”
Финансиращ орган: Общинска администрация -
Ардино


8. Коледно - Новогодишни тържества на всички групи от детската градина и детската ясла на ОДЗ”Слънце”.
Дата: 22.12.2014 г.;23.12.2014г./09:30 часа
Орг.: ОДЗ ”Слънце”
Финансиращ орган: Общинска администрация -
Ардино
9. Провеждане на Коледно и Новогодишно тържество с учениците на
СОУ „Васил Левски” по етапи:
9.1. Начален етап
Място:В стола на СОУ „Васил Левски” - Ардино
Дата: 22.12.2015 г.от 15:00 часа
9.2. Прогимназиален етап
Място:Дискотека „Ардон” Дата: 22.12.2015 г.от 17:00 часа
9.3. Гимназиален етап
Място: Дискотека „Ардон” Дата: 22.12.2015 г.от 19:00 часа


Орг.: СОУ „Васил Левски”
Финансиращ орган: СОУ „Васил Левски” – Ардино


10. Посещение и сурвакане на общинското ръководство и на общинския съвет от група коледари.
Място: Залата на общината
Дата: месец декември /дата – след уточнение/ Орг.: СОУ „Васил Левски” - Ардино

11. Празнични илюминации с изстрелване на боракси и ракети от лицензирана фирма.
Място: Центъра на град Ардино
Дата: 31.12.2015 г.
Орг.: Общинска администрация
Финансиращ орган: Общинска администрация -
Ардино


II.СПОРТНИ ПРОЯВИ


1. Коледен турнир по тенис на маса.
Място: ОДК – Ардино
Дата:10.12.2015 г./14:30 часа
Орг.: ОДК – Ардино
Финансиращ орган: Общинска администрация -
АрдиноIII.ОРГАНИЗАЦИОННО ТЕХНИЧЕСКА ПОДГОТОВКА

1. Организиране на снегопочистването и опесъчаване на улиците на гр. Ардино и общината при снеговалеж.
Орг.: Съгласно Плана за действие при зимни условия
2. Поставяне и украсяване на елхи- 3 броя.
Отг.: Наско Кичуков, Елизабет Соколова, Общински детски комплекс – Ардино, Център за обществена подкрепа
Срок: 10.12.2015 г.
3. Поставяне на транспарант с надпис “Весела Коледа и щастлива Нова година” и табло с надпис “Весела Нова година”.
Отг.: Наско Кичуков, Елизабет Соколова,
Ахмед Алиев
Срок: 10.12.2015 г.
4. Поставяне на допълнително осветление с разноцветни лампи в центъра на град Ардино.
Отг.: Ахмед Алиев, Елизабет Соколова
Срок: 10.12.2015 г.
5. По улица „Бели брези” да се постави подходяща новогодишна украса.
Отг.: Ахмед Алиев, Елизабет Соколова
Срок: 10.12.2015 г.
6. Осигуряване на празнични илюминации за 31.12.2015 година от лицензирана фирма.
Отг.: Наско Кичуков

7. Засилване на контрола от отдел “Стопанска политика” и
РУ „Полиция”-Ардино за неразпространяване на пиратки и други взривни материали.
Срок: До приключване на празниците
Отг.: Началник РУ „Полиция”-Ардино, Началник отдел “СИП”
8. Поддържане на добър обществен ред, съгласно Наредба №1.
Отг.: Началник РУ „Полиция”-Ардино
9. Организиране на контролна дейност и обезопасяване от пожари на обектите по време на празниците.
Отг.: Началник “РСПБЗН”-Ардино
10. Инструктиране на учениците от общинските училища по график за опасностите от нерегламентирано боравене с пиратки и взривни материали.
Отг.: Началник “РСПБЗН”-Ардино
11. Организирани на спешни екипи от страна на “СМП” Филиал - Ардино и “МБАЛ”- ЕООД, гр. Ардино по време на празниците за адекватно реагиране при екстремни условия.
Отг.: мед. с. Сафие Карабашева- Отговорник
„СМП” Филиал - Ардино,
Управителят на „МБАЛ” – ЕООД, гр. Ардино
12. Изготвяне на план-сметка и осигуряване на финансови средства.
Отг.: Фатме Хаджисаид и Месут Иса
13. Поставяне на националния трибагреник на пилона в центъра на града и обществените сгради.
Отг.: инж. Кемал Алиев
Срок: 10.12.2015 г.


Настоящата Програма е приета на работно съвещание на 20.11.2015 година, на което присъстваха: Бахар Реджебов – н-к отдел „ОКС”; Месут Иса – ст. експерт “МСДК”; Леман Кочева - читалищен секретар на НЧ ”Родопска искра - 1921 г.”- гр. Ардино; Ергюн Алиосманов ръководител на музикални групи при НЧ ”Родопска искра - 1921 г.”; Виданка Кисьова – пом. директор на СОУ „В. Левски”; Димитрина Александрова – директор на ОДЗ”Слънце”; Къймет Мюмюн – директор на ЦДГ „Безичка”; Семиха Гюлестанова – директор на ОДК.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/