A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

П Р О Т О К О ЛИ от дейността на комисия, назначена със Заповед №625/30.07.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчкаот дейността на комисия, назначена със Заповед №625/30.07.2015 год. на Кмета на Oбщина Ардино за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Вътрешна водопроводна мрежа на село Падина, община Ардино, област Кърджали” , открита с Решение №463/25.06.2015 г. на Кмета на Община Ардино за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и публикувано обявление в РОП под № 00532-2015-0017


Решение №38/18.01.2016 г. за прекратяване на о ткрита процедура с предмет: „Вътрешна водопроводна мрежа на село Падина, община Ардино, област Кърджали” .


ПРИЛОЖЕНИЯ:
П Р О Т О К О Л
Р Е Ш Е Н И Е


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/