A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ПОДБОР НА ПОТРЕБИТЕЛИ И ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГАПриключи подбора на потребители и персонал за социалната услуга "Домашен помощник" по проект BG05M9OP001-2.002-0020 – C001 „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания" , който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 год., съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 "Независим живот" . Крайното класиране по общ брой точки и описа на одобрените потребители и персонал може да видите в приложените файлове.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
КЛАСИРАНЕ
ОПИС НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/