A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПРОЕКТ



Проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с Решение № 184 на Общински съвет-Ардино от 18.03.2005 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
Проект за изменение и допълнение


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/