A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ПРОЕКТ " ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД "ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА


АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ


Име на операцията: „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01
Име на бенефициента: Община Ардино

Регистрационен номер на Договора: 2014BG05FMOP001-03.01 – 15 – С01
Наименование на Договора: „Осигуряване на топъл обяд в Община Ардино”

Във връзка с изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01–15–С01 „Осигуряване на топъл обяд в Община Ардино”, Ви уведомяваме за удължаване срока по ОПЕРАЦИЯ 3 „Осигуряване на топъл обяд” до 30.04. 2015г. и съответно увеличаване размера на безвъзмездната финансова помощ.
Информираме Ви, че е подготвено Искане за сключване на допълнително споразумение към договора, между Община Ардино и Агенция за социално подпомагане за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 – 15 – С01 „Осигуряване на топъл обяд в Община Ардино” по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на най-нуждаещите се лица.
Община Ардино продължава дейността си и през 2016г., без да се прекъсва предоставянето на услугата със същите потребители от целевите групи.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/