A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Проект на наредба за изменение и допълнение на наредбаП Р О Е К Т

На Наредба за изменение  и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на  община  Ардино

На основание чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове, в 30 - дневен срок от публикуване на настоящото обявление, на интернет – страницата на Община Ардино - https://www.ardino.bg  се предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги  на територията на  община  Ардино в деловодството на община Ардино, ул. „Бели брези“ №31 или на еmail: ardino@dbv.bg

Вносител:

         (ИНЖ. ИЗЕТ ШАБАН)

КМЕТ НА ОБЩИНА  АРДИНО


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Мотиви
Проект на наредба за изменение и допълнение на наредба


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/