A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Проект на План-сметкаПроект на План-сметка за необходимите приходи и разходи за дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, третиране на битовите отпадъци в съоръжения и инсталации /депа/ и поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места и селищните образувания в общината и определяне размера на таксата за битови отпадъци за населените места на територията на община Ардино през 2024 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
Проект на План-сметка за ТБО през 2024г.


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/