A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Проект на програмаОбщина Ардино обявява обсъждане на проект на Програма за управление на отпадъците (2022 - 2028 г.).

Очакваме Вашите мнения и предложения до 31.05.2022 г. на адрес гр. Ардино, ул. Бели брези №31 и на е-mail: ardino@abv.bg.

Програмата за управление на отпадъците на територията на Община Ардино е разработена на оснавание чл. 52 от Закона за управление на отпадъцитер Националния план за управление на отпадъците и Методически указания за разработване на Общински програми за управление на отпадъците (Заповед №ПД-21131.03.2015 г. на МОСВ).

Програмата включва необходимите мерки за изпълнение на задълженията на общината и гражданите и е с период на действие 2022- 2028 г.

Основната цел на програмата е намаляване на количеството на образуваните и депонирани отпадъци и изпълнение на нормативни изисквания при поносими разходи на населението на Община Ардино.

С целия текст на програмата можете да се запознаете тук.


ПРИЛОЖЕНИE:
Програма за управление на отпадъците на община Ардино за периода 2022-2028 г.


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/