A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Проект „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания“, договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C001.Приключи подборът на потребители за социалната услуга "Личен асистент" и лицата предоставящи услугата по проект „Подобряване на достъпа до основни социални и здравни услуги в община Ардино за постигане на независимост и социална интеграция за възрастните и хора с увреждания“, договор BG05M9OP001-2.002-0020 – C001. Опис на одобрените потребители и техните лични асистенти, както и общо класиране по точки в низходящ ред на изготвените социални оценки може да видите в приложените файлове.


ПРИЛОЖЕНИЯ:
КЛАСИРАНЕ
ОПИС


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/