A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕОбщина Ардино въвежда специална грижа за самотни възрастни, болни и трудно подвижни хора.
На телефони – 03651 42 38 и 0882 289862, нуждаещите се лица от град Ардино могат да заявят закупуване на хранителни продукти и лекарства. Служители на Община Ардино и доброволци ще извършват пазаруването и разноса по домовете. Заявки ще се приемат от 08 00 до 17 00 часа всеки работен ден.
Постъпилите заявки до 12 00 ч. се изпълняват същия ден до 17 00 ч., а тези постъпили след 12 00 ч. на следващия ден до обяд.
Приканват се всички възрастни хора да не напускат домовете си. Близките и съседите им следва да оказват помощ и подкрепа в закупуването на храни и лекарства.
Дейността по населени места на територията на община Ардино ще се извършва от съответните кметове или кметски наместници.
Организацията на специалната грижа е част от мерките за противоепидемична защита на територията на община Ардино до 29.03.2020 г. или до отмяна на извънредните мерки от Националния оперативен щаб и Министерството на здравеопазването.
Инж. ИЗЕТ ШАБАН
Кмет на община Ардино‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/