A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕУВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Продължава набирането на предложения по обявения конкурс за реконструкция и/или премахване и благоустрояване на фонтана и прилежащия терен в централния парк на град Ардино до читалище „Родопска искра“.
Напомняме Ви, че проектните идеи следва да съдържат съвременни технологични решения, придаващи естетичен вид на терена, както и монтаж на инсталация и монумент за подходяща паркова среда.
В проектните идеи могат да бъдат включени и елементи имащи връзка с 60-годишнината от обявяването на Ардино за град, подобряване на парковата и архитектурна среда, както и свързани с природо-географските и исторически дадености на Община Ардино.
Краен срок за подаване на проектните идеи - 31.07.2020 г.


С уважение,
инж. ИЗЕТ ШАБАН
Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИE:
ОБЯВА


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/