A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И Е      Съобщение относно изработен проект за ИЗМЕНЕНИЕ на ОУПО АРДИНО ЗА ПИ №№ 00607.11.981, 00607.11.38, 00607.11.39, 00607.11.40 по КККР на гр. Ардино ,  ПИ № 24788.12.524 по КККР на с. Дядовци и ПИ № 48756.2.961 по КККР на с. Млечино
      Община Ардино, Отдел “Инвестиционни проекти ” съобщава на заинтересованите лица, че е изработен проект ИЗМЕНЕНИЕ на ОУПО АРДИНО ЗА ПИ №№ 00607.11.981, 00607.11.38, 00607.11.39, 00607.11.40 по КККР на гр. Ардино ,  ПИ № 24788.12.524 по КККР на с. Дядовци и ПИ № 48756.2.961 по КККР на с. Млечино. ОУП e на разположение в сградата на Община Ардино с адрес гр.Ардино, ул.”Бели брези” №31, ет. 2, ст.7, всеки работен ден от 15:30 до 17:00 часа. Краен срок за провеждане на консултациите и изразяване на становище по ОУП  е 17.00 часа на 24.08.2020г. На основание чл.127(1) от ЗУТ, проектът на ОУП подлежи на задължително обществено обсъждане. То ще се проведе на 26.08.2020г. от 14.00 часа в  залата на Общински съвет - Ардино.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/