A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

 

 

Уважаеми Дами и Господа,

С настоящото Ви информираме, че се отпуска месечна целева помощ при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка на семейства с деца до 14 – годишна възраст. Процедурата за получаване на помощта е подробно разяснена в приложените писма от Министерство на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане.

Приложение: 1. Писмо с изх.№9117-3 от 01.12.2020 г.

                          2. Писмо с изх.№08-00-11541 от 31.08.2020 г.

                          3. Образец на служебна бележка – 1 бр.

 

 

                                                                                                                        Инж. ИЗЕТ ШАБАН

                                                                                  Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Писмо №8
Писмо №117
Служубна бележка


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития