A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕ            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            Община Ардино, област Кърджали, в съответствие с изискванията на чл. 23, т. 1 от Закона за регионалното развитие е в процес на изготвяне, обсъждане и приемане на План за интегрирано развитие на община Ардино 2021-2027 г.

            В тази връзка, считано от днес в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на План за интегрирано развитие на община Ардино 2021-2027 г.

            Предложения могат да бъдат направени по електронен път на e-mail: ardino@abv.bg или на хартиен носител чрез внасяне в деловодството на община Ардино.

 

инж. ИЗЕТ ШАБАН

Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Съобщение
Проект на План за интегрирано развитие на община Ардино 2021-2027 г.
Решение № СМ-05-ЕО/2020г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на планове и програми
Покана за провеждане на обществено обсъждане [ публ.: 03.02.2020г.]


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/