A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СЪОБЩЕНИЕУважаеми Дами и Господа,

С уведомление от 23.09.2020 г. се обърнахме към жителите на Община Ардино, че на 24.10.2020 г. от 10.00 часа в салона на Читалище „Родопска искра“, гр. Ардино на основание чл.69, ал.1, т.4 от Административно-процесуалния кодекс ще се проведе обсъждане на план-сметката за 2021 година за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битовите отпадъци в депо, поддържане на чистотата на територията за обществено ползване и определяне на размера на таксата за битови отпадъци.

Имайки предвид обстоятелството, че 24.10.2020 г. е събота и почивен ден, на 26.10.2020 г. (понеделник) от 14.00 часа в салона на Читалище „Родопска искра“ гр. Ардино ще се проведе допълнително обсъждане на план – сметката за приходите и разходите за битовите отпадъци.

 

инж. ИЗЕТ ШАБАН……..п……..

Кмет на община Ардино‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/