A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СъобщениеДнес 20.06.2022 г. в изпълнение на заповеди № 298 от 30.05.2022 г. на кмета на община Ардино за провеждане на конкурс за длъжността юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване“ на общинска администрация Ардино комисия, назначена със Заповед № 351 от 14.06.2022 г., проведе заседание, на което разгледа постъпилите заявления за участие в конкурсите за съответствие с определените със заповедта на кмета изисквания. След разглеждане на всички постъпили заявления, комисията установи: За длъжността юрисконсулт в отдел „Правно и нормативно обслужване“ е постъпило 1 (едно) заявление. Същото е окомплектовано съгласно изискванията на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, поради което кандидатът Реджеб Баязидов Шакиров се допуска до втория етап на конкурса. Вторият етап на конкурса (решаване на тест) ще се проведе на 28.06.2022 г. (Вторник) от 10.00 часа в залата на съветника в сградата на общинската администрация на адрес - град Ардино, ул. „Бели брези“, №31.

 

За допълнителна информация: тел. 03651 46 27


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/