A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СъобщениеУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Ардино, област Кърджали, в съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от Държавния бюджет.

В тази връзка, считано от днес в 30-дневен срок предоставяме на вниманието Ви проект за обсъждане на Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво.

Предложения могат да бъдат направени по електронен път на еmail: ardino@abv.bg или на хартиен носител чрез внасяне в деловодството на община Ардино.

инж. ИЗЕТ ШАБАН кмет на община Ардино

 

 


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Анализ
Предложение
Съобщение


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/