A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СъобщениеСчитано от 02.10.2023 г. банковото обслужване на НАП ще се извършва от Българска народна банка /БНБ/, като се разкриват следните сметки, по които ще се извършват плащания не зависимо от териториалната компетентност на лица:

  • BG88 BNBG 9661 8000 1950 01 - Приходи от данъци и други публични вземания на централния бюджет /ЦБ/;
  • BG61 BNBG 9661 8000 1950 02 - Приходи на ЦБ от дивидент за държавата и отчисления на приходи от наеми, внасяни от държавни предприятия, както и плащания за авансови вноски за временна солидана отговорност по регламент 2022/1854;
  • BG34 BNBG 9661 8000 1950 03 - Постъпления от принудително изпълнение на публични и частни вземания;
  • BG97 BNBG 9661 8000 1120 01 - Приходи от осигуровки за ДОО;
  • BG16 BNBG 9661 8000 1121 01 - Приходи от здравноосигурителни вноски;
  • BG65 BNBG 9661 8000 1118 01 - приходи за администрираните от НАП вноски за ДЗПО.

 

Гражданите и дружествата могат да продължат да погасяват своите задължения без такси като използват физическите ПОС терминали в офисите на приходната агенция, както и виртуалния ПОС (е-услугата за плащане) в Портала за електронни услуги на НАП.

 

 


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/