A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

СПИСЪКСписък на одобрените кандидати за включване в заетост по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи от община Ардино чрез социално предприемачество” BG05M9OP001-2.010-0136-C01
за длъжността „Помощник, кухня”ПРИЛОЖЕНИE:
Списък


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/