A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПКСписък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл.32 от ДОПК

 

Публикувано на: Четвъртък, 06 ЯНУАРИ 2022г.

 

Валидно до: Четвъртък, 21 ЯНУАРИ 2022г., 17:00 часа

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящето съобщение, следва да се явят в отдел„Местни данъци и такси“ при Община Ардино, ул.“Бели брези“ №31, ет.1, стая №1 от 08:00 до 17:00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по чл.107,ал.3 от ДОПК/АУЗ/.

 

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

 

СПИСЪК №1/2022г.

 

1.ШЕНОЛ ИСМАИЛ МУРАД                                          АУЗ №1960-1/25.11.2021г.

2.МОХАМЕД ХАСАНОВ ХАБИБОВ                                   АУЗ №1971-1/25.11.2021г.

3.ТАНЯ ТАНЕВА ГЕОРГИЕВА                                           АУЗ №1958-1/25.11.2021г.

4.ЕМИЛ АСЕНОВ СТАНКОВ                                            АУЗ №1991-1/26.11.2021г.

5.МЮМЮН МЮМЮН МЕХМЕДАЛИ                               АУЗ №1986-1/2611.2021г.

6.ЮКСЕЛ ЕМИН АЛИ                                                       АУЗ№1988-1/26.11.2021г.

7.ГЮЛЛЮ НЕДЖИБОВА ИСМАИЛОВА                          АУЗ№1982-1/26.11.2021г.

8.ФИЛИП ДИМИТРОВ САНДЕВ                                     АУЗ №1968-1/25.11.2021г.

9.АДНАН РАМАДАНОВ ИДРИЗОВ                                АУЗ №1966-1/25.11.2021г.

10.ВЕЛЕНТИН СЕРГЕЕВ МИЛЕН                                  АУЗ №1969-1/25.11.2021г.

11.ГЮЛДЖАН МЕХМЕД ЧАУШ                                       АУЗ №1993-1/26.11.2021г.

12.ДЖОШКУН НЕЖДЕТОВ САЛИЕВ                             АУЗ №1983-1/26.11.2021г.

13.ФАТМЕ РАФЕТ ТОПАЛ                                          АУЗ №1981-1/26.11.2021г.

14.МЮМЮН ЕМИН САЛИ                                         АУЗ №1987-1/26.11.2021г.

15.БАСРИ КАСАПОГЛУ                                             АУЗ №1970-1/25.11.2021г.

16.ШЕВКЕТ НАДЖИ АХМЕД                                    АУЗ №1962-1/25.11.2021г.

17.МИХАИЛ БАГРЯНОВ ИГНОТОВ                               АУЗ №1956-1/25.11.2021г.

18.СЕВДАЛИН МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ                 АУЗ №1985-1/26.11.2021г.

19.НАДЖИЕ АХМЕД ХАДЖИСЮЛЕЙМАН                 АУЗ №1989-1/26.11.2021г.

20.МИНИРИЙЕ РЕМЗИ ЕРДОГОН                             АУЗ №1972-1/25.11.2021г.

21.ДИАН АНДРЕЕВ ХАДЖИКУЛОВ                           АУЗ №1979-1/26.11.2021г.

22.ВИЛДАН НИЯЗИ РАИМ                                       АУЗ №1990-1/26.11.2021г.

23.ХАСАН САЛИМЕХМЕД ХАСАН                        АУЗ №1959-1/25.11.2021г.

24.ТОДОР ДИМИТРОВ ПАВЛОВ                             АУЗ №1963-1/25.11.2021г.

25.МЕХМЕД ШЕНТЮРК                                                  АУЗ №1978-1/26.11.2021г.

26.ГЕРГИН ЧАВДАРОВ ЧАНКОВ                             АУЗ №1926-1/29.09.2021г.

27.РОСЕН АСЕНОВ ЗЕЛЕНКОВ                             АУЗ №1925-1/29.09.2021г.

28.СУАТ СЕНАЙ МУСА                                                АУЗ №1923-1/29.09.2021г.

29.ЕНЕРГОПРИНТ ЕООД                                             АУЗ №1996-1/26.11.2021г.

30.АЙДЕМ ОЛИВЕС ООД                                        АУЗ №1995-1/26.11.2021г.

31.ФАХРИ ЙЪЛДЪЗ ЕООД                                      АУЗ №1936-1/18.11.2021г.

32.БУЛ ДИЛАЙТ ООД                                           АУЗ №1931-1/18.11.2021г.

33.ФЕТУЛЛАХ БИНГЬОЛ ЕООД                                  АУЗ №1939-1/18.11.2021г.

34.АЛП ЕМВРЕ ЕООД                                                  АУЗ №1944-1/18.11.2021г.

35.ЮКСЕЛ ОКШАК ЕООД                                          АУЗ №1945-1/18.11.2021г.

36.ОРГАНИК ЛАНД ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕООД              АУЗ №1930-1/18.11.2021г.

37.ДИМПЕКС ЕООД                                                      АУЗ №1929-1/18.11.2021г.

38.МУЙЯСИ ЕООД                                                       АУЗ №1933-1/18.11.2021г.

39.УУД ИНЖЕНЕРИНГ-2012 ООД                                   АУЗ №1951-1/22.11.2021г.

40.ЕТ КРИС И ДЕНИС –ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ         АУЗ №1947-1/22.11.2021г.

 

НАСТОЯЩИЯТ СПИСЪК Е В СИЛА ЗА ПЕРИОДА ОТ 06.01.2022г. ДО 21.01.2022г.

 


ПРИЛОЖЕНИE:
Списък на лицата


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/