A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИДо 

жителите  на  община Ардино,  област Кърджали,

 

УКАЗАНИЯ И ПРЕПОРЪКИ

при  радиактивно  замърсяване  в  региона  на  Община Ардино,  област Кърджали

 

1.Затворете плътно (херметизирайте) всички прозорци и врати и ги уплътнете добре! Проветряването може да се извършва само при тихо време и през мокър тензух.

2.Да не се консумират прясно набрани отвън листни зеленчуци, гъби, набрани от гората и непроверено прясно мляко!

3.Препоръчително е храненето с консервирана и трайна храна (зимнина);

4.Хранителните продукти и ястията да се съхраняват добре опаковани в подходящи опаковки и съдове в закрити помещения!

5.Да се пие само бутилирана вода или вода от закрити водоизточници!

6.Да не се мете и тупа, а чистенето да става със влажно забърсване или ползвайки прахосмукачка с воден филтър!

7.Ограничете престоя си навън !

8.По възможност прането да се суши вътре в сградите, а не навън!

9.При излизане навън да се ползват медицинска маска, респиратор или памучно-марлена превръзка на устата!

10.Да не се провежда самоволно йодна профилактика (не е безопасна)!

11.Не се къпете в открити водоеми!

12.Да се преустанови пашата на животните за около 1 месец като в този период същите да се хранят с навлажнен сух груб или концентриран фураж!

13.Добитите в дните на радиоактивно замърсяване фуражи да се складират за поне 2 месеца и едва след това да се ползват за хране на животните!

14.Да се спазват препоръките на РЗИ и производителите на храни за радиохигиенно готвене.

 

От Ръководството на община Ардино‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/