A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

УведомлениеВъв връзка с изпълнение на задълженията произтичащи от Закона за защита при бедствия, опазването на здравето и живота на хората, имуществото и материалните ценности, с цел недопускане на произшествия и извършване на превантивна дейност от страна на физически, юридически и собственици на недвижими имоти, през есенно-зимния сезон 2020/2021 г., са длъжни да изпълнят следното:

1. При снеговалеж да почистват пред домовете , блоковете, и прилежащите терен, пред търговските обекти, здравни заведения, детски градини, училища и домове.

2. Да отстраняват ледените висулки от покривите, терасите и други сгради при ниски температури и обледяване.

3. При констатиране на нередности, които не позволяват вашата намеса да се сигнализира незабавно на дежурния на общината на тел. 03651 4212.

За не спазване на задълженията, ще се съставят санкции по Наредба №1 на Общински съвет – Ардино.

 

Инж. Изет Шабан,

Кмет на Община Ардино‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития