A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Важно съобщение : Заявление - декларация за освобождaвaне от такса за сметосъбиране и сметоизвозванеЗ А Я В Л Е Н И Е   -   Д Е К Л А Р А Ц И Я
За освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване 
по чл. 28 и, ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на 
местните такси и цени на услуги на територията на Община Ардино


ПРИЛОЖЕНИE:
Бланка за сваляне и попълване: Заявление декларация - Приложение № 2


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/