A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

Задание за Екологична оценка и графикЗадание за изготвяне на екологична оценка по реда на Наредбата за ЕО ( Обн. - ДВ, бр. 57 от 02.07.2004 изм. и доп., бр. 94 от 30.11.2012 г) на Общ Устройствен План (ОУП) на община Ардино и провеждане на консултации чл.19, ал.(3 ) с обществеността, заинтересуваните органи и трети лица, които евентуално биха могли да бъдат засегнати при изпълнението на плана


ПРИЛОЖЕНИE:
Задание за Екологична оценка и график


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/