A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Заповед № 492/25.06.2019 г.На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.126, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ардино и съгласно Протокол №6 от 24.06.2019 година на комисия, назначена със Заповед №586 от 03.09.2018 година от проведен повторен търг с явно наддаване УТВЪРЖДАВАМ резултатите от проведения на 24.06.2019 година повторен търг с явно наддаване, за продажба на недвижими имоти — частна общинска собственост.ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед №492/25.06.2019 г.


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/