A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Заповед № 692/24.08.2020 г.На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, чл.126, ал.2 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в Община Ардино и съгласно Протокол №3 от 21.08.2020 година на комисия, назначена със Заповед №296 от 04.06.2018 година от проведен повторен търг с тайно наддаване УТВЪРЖДАВАМ резултатите от проведения на 21.08.2020 год. повторен търг с тайно наддаване, за продажба на недвижими имоти — частна общинска собственост.


ПРИЛОЖЕНИE:
Заповед № 692/24.08.2020 г.


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/