A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

АнкетаОбщинско предприятие „Център за услуги в домашна среда” по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи в община Ардино чрез социално предприемачество”, финансиран с Договор № BG05M9OP001-2.010-0136-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. провежда кратко след-продажбено анкетно проучване на задоволеността на клиентите от предлаганите стоки и предоставяните услуги от Общинското предприятие „Център за услуги в домашна среда”.
Вашето мнение е изключително важно за нас и разчитаме на обективна оценка и искрени препоръки, за да направим организацията ни по – полезна на своите клиенти.
Изследването е анонимно и резултатите от него ще бъдат използвани само в обобщен вид.
Попълнената анкетна карта, може да представите в общината в Отдел „Инвестиционни проекти”, ет. 2 или в Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда” /сградата на бивше БКС/, а също така можете да попълните анкетната карта в електронен вариант и да я изпратите на електронен адрес: ardino@abv.bg, така ще можем да обработим по-бързо Вашите отговори и ще запазим живо поне едно дръвче!

Предварително Ви благодарим за отделеното време и отзивчивостта!


ПРИЛОЖЕНИЯ:
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/