A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Деца от детските градини и ученици от средното училище в гр. Ардино отбелязаха международния ден на толерантносттаОбразователните институции ДГ „Слънце“, ДГ „Брезичка“ и СУ „Васил Левски“,  партньори на община Ардино по проект „Образователна интеграция на децата и учениците в гр. Ардино чрез образователна десегрегация през учебната 2022/2023 година“, финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства по Национална програма „Подпомагане на общини за образователна десегрегация“ отбелязаха Международния ден на толерантността – 16.11.2022 г. чрез провеждане на беседи по темата.

Беседите са организирани от назначения непедагогически персонал и педагогическите специалисти на образователните институции.

Проектът, с договор № НПОД-БС33.4-001, сключен между ЦОИДУЕМ и Община Ардино, стартира на 05.10.2022 година и ще приключи на 30.06.2023 година, а стойността му е в размер на 35 046,26 лева.

Дейностите му включват осигуряване на образователни комплекти за деца от   детските градини и ученици от средното училище. За по- успешна адаптация на децата в училищна среда са осигурени един образователен медиатор и двама помощник на учителя, които чрез дейността си изграждат и укрепват връзката между деца/ученици, учители и родители. Изпълняват десегрегационни дейности – психологическа и социална подкрепа, формират положителна нагласа към образованието у децата и родителите. Проектът предвижда и дейности, чрез които децата се обучават чрез игра, да се възпитават в толерантност.

Настоящият проект цели да подпомогне децата и учениците в тяхното приспособяване в образователната среда и да им осигури равен достъп до качествено образование, както и да формира позитивни нагласи у обществото към всяка етническа група и да скрепи връзката между учители, родители и деца.


ПРИЛОЖЕНИE:
Публикация


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/