A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на проект BG05FMOP001-3.002 – 0072– С05 „Осигуряване на топъл обяд на лица от уязвими групи в Община Ардино” към 30.06.19г.


ПРИЛОЖЕНИE:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/