A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИНФОРМАЦИЯ за изпълнение на проект BG05M9OP001-2.020-0002-C01 „ГРИЖИ В ДОМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ АРДИНО - ДЖЕБЕЛ”.


ПРИЛОЖЕНИE:
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития