A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

КЛАСИРАНИ ЗАЯВИТЕЛИВъв връзка с изпълнение на проект „Социално включване на уязвими групи в община Ардино чрез патронажна грижа“, договор BG05M9OP001-2.101-0019-C01 по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и извършен подбор на "Домашни помощници" за предоставяне на социална услуга по проекта, прилагаме на вниманието Ви опис на класираните заявители.


ПРИЛОЖЕНИE:
СПИСЪК


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/