A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ОБЯВАЗА НАБИРАНЕ НА ПЕРСОНАЛ И ПОТРЕБИТЕЛИ ПО ПРОЕКТ „Социални грижи в домашна среда за лица от уязвими групи в община Ардино чрез СНЦ „МИГ Ардино-Джебел”, договор № BG05М9ОР001-2.020-0002-С01


ПРИЛОЖЕНИE:
ОБЯВА


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития