A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЯВАОбщина Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” за реализиране на проект BG05M9OP001-2.004-0004-С01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино” набира кандидати за предоставяне на следната педагогическа услуга“:


Услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, необходими специалисти:*
1. Педагог;
2. Медиатор/помощник възпитател.

*Забележка: Услугата ще се предлага само през месеците юли и август на 2020 г.


Заявления по образец за кандидатстване с изискващите се документи се подават в срок до 17.00 часа на 24.06.2020 г. в деловодството на общината.

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление;
2. Копие от диплома за завършено образование, съответстваща на позицията за която се кандидатства;
3. Автобиография.
Подборът на кандидатите ще се извършва чрез конкурс по документи.

Заинтересованите страни могат да получат допълнителна информация всеки ден от 08.00 до17.00 часа на телефон 03651/41-57 от г-н Бахар Реджебов.инж. ИЗЕТ ШАБАН
Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИE:
ОБЯВА


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/