A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОБЯВАОбщина Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” за реализиране на проект BG05M9OP001-2.004-0004-С01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино” набира кандидати за:


Услуга „Управление и функциониране на услугите“
1. Ръководител на център;Заявления по образец за кандидатстване с изискващите се документи се подават в срок до 17.00 часа на 05.08.2020 г. в деловодството на общината.
Събеседването ще се проведе на 06.08.2020 г. от 14.00 в заседателната зала на общината

Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление;
2. Копие от диплома за завършено образование, съответстваща на позицията за която се кандидатства;
3. Автобиография.
Подборът на кандидатите ще се извършва чрез конкурс по документи и събеседване.

Заинтересованите страни могат да получат допълнителна информация всеки ден от 08.00 до17.00 часа на телефон 03651/41-57 от г-н Бахар Реджебов.инж. ИЗЕТ ШАБАН
Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИE:
ОБЯВА


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/