A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбяваОбщина Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” за реализиране на проект BG05M90P001-2.004-0004-С01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино” набира кандидати за предоставяне на следната социална услуга:
Услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, необходими специалисти:* 1. Педагог; 2. Медиатор/помощник възпитател.

*3абележка: Услугата ще се предлага само през месеците юли и август на 2021 г.
Заявления по образец за кандидатстване с изискващите се документи се подават в срок до 17.00 часа на 25.06.2021 г. в деловодството на общината.
Необходими документи за кандидатстване: 1. Заявление; 2. Копие от диплома за завършено образование, съответстваща на позицията за която се кандидатства; 3. Автобиография.
Подборът на кандидатите ще се извършва чрез конкурс по документи.
Заинтересованите страни могат да получат допълнителна информация всеки ден от 08.00 до 17.00 часа на телефон 03651/41-57 от г-н Бахар Реджебов.


ПРИЛОЖЕНИE:
ОБЯВА


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/