A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбяваОбщина Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” за реализиране на проект BG05M90P001-2.004- 0004-С01 „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино” набира кандидати за предоставяне на следната педагогическа услуга“ :
Услуга „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”, необходими специалисти:*
1. Педагог;
2. Медиатор/помощник възпитател.
*3абележка: Услугата ще се предлага само през месеците юли и август на 2022 г.
Заявления по образец за кандидатстване с изискващите се документи се подават в срок до 17.00 часа на 24.06.2022 г. в деловодството на общината.
Необходими документи за кандидатстване:
1. Заявление по образец;
2. Копие от диплома за завършено образование, съответстваща на позицията за която се кандидатства;
3. Автобиография.
Подборът на кандидатите ще се извършва чрез конкурс по документи.
Заинтересованите страни могат да получат допълнителна информация всеки ден от 08.00 до 17.00 часа на телефоцЛЗ^б 1/41-57 от г-н Бахар Реджебов.


инж. ИЗЕТ ШАБА
Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИE:
Обява: Лятно училище


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/