A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Обява            Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.,  процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за реализиране на проект BG05SFPR002-2.003-0002-С01 „Бъдеще за децата на община Ардино, област Кърджали“, набира кандидати за услуга „Предоставяне на превантивни, подкрепящи интегрирани междусекторни услуги за деца и семейства (социални, здравни и образователни) в общността чрез Семеен център за деца от 0 до 3 години”.

          Необходими специалисти:

 

  •  Медицинска сестра

 

ВАЖНО:  Длъжността е за срок от две години.

 

          Заявления по образец за кандидатстване с изискващите се документи се подават в срок до 17.00 часа на 13.10.2023 г. в деловодството на общината.

 

          Необходими документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец;

2. Копие от диплома за завършено образование, съответстваща на позицията за която се кандидатства;

3. Автобиография.

 

Подборът на кандидатите ще се извършва чрез конкурс по документи и събеседване по проблемите на Ранното детско развитие.

 

        Заинтересованите страни могат да получат допълнителна информация всеки ден от 08.00 до17.00 часа от г-н Бахар Реджебов.

 

 

НАСКО КИЧУКОВ

ВрИД Кмет на община Ардино

(Решение №648/25.09.2023 г.)

 

гр. Ардино

10.10.2023 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
Обява


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/