A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ОбяваО Б Я В А

 

          Община Ардино, Област Кърджали в изпълнение на Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г.,  процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата” за реализиране на проект BG05SFPR002-2.003-0002-С01 „Бъдеще за децата на община Ардино, област Кърджали:

 

I. Услуга „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултация на бъдещи и настоящи родители за формиране на родителски умения, семейно консултиране, ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения в развитието, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания”, необходим специалист:

 

  1. Логопед;­­­­­­­­­­­­

 

ВАЖНО: Специалиста се ще се наеме до 30.09.2025 г..

 

Заявления по образец за кандидатстване с изискващите се документи се подават в срок до 17.00 часа на 26.01.2024 г. в деловодството на общината.

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление по образец;
  2. Копие от диплома за завършено образование, съответстваща на позицията за която се кандидатства;
  3. Автобиография.

Подборът на кандидатите ще се извършва чрез конкурс по документи и събеседване по проблемите на Ранното детско развитие.

 

Заинтересованите страни могат да получат допълнителна информация всеки ден от 08.00 до17.00 часа от г-н Бахар Реджебов.

 

 

 

инж. ИЗЕТ ШАБАН

Кмет на община Ардино

 

 

 

 

 

гр.Ардино

05.01.2024 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
Обява


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/