A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

П Р О Е К Т :  „Обновяване на сградите на общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“П Р О Е К Т :

 Обновяване на сградите на общинска администрация Ардино с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“

 

Договор № BG06RDNP001-7.020-0022-C01 от 02.01.2024 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
Информация


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/