A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

П Р О Е К Т : „ПОДКРЕПА ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ НА ЛИЦА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ В ОБЩИНА АРДИНО”Договор № BG05M9OP001-1.029-0001-C01 от 12.11.2019 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
П Р О Е К Т


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/