A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

П Р О Е К Т : „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище“П Р О Е К Т :

 „Реконструкция и рехабилитация на част от общински път KRZ1037 в землището на гр. Ардино и общински път KRZ2007, преминаващ през землището на с. Ленище“

 

Договор № BG06RDNP001-7.019-0011-C01 от 12.09.2023 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
Информация за проекта


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/