A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

П Р О Е К Т : „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ГР. АРДИНО ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА”П Р О Е К Т :

„ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В ГР. АРДИНО ЧРЕЗ ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА”

 

Договор № НПОД-БС33.4-001 от 05.10.2022 г.


ПРИЛОЖЕНИE:
Информация за проекта


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/