A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт
Търси

ПРОЕКТ



П Р О Е К Т :
„Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях, в гр. Ардино, община Ардино”


ПРИЛОЖЕНИE:
Информация за проекта


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития