A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Проекти 

Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на

Механизма за възстановяване и устойчивост чрез Европейския съюз

Процедура BG-RRP-4.020 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт“


ПРИЛОЖЕНИЯ:
Проект - Кметство Боровица
Проект - Родопска искра
Проект - Спортна зала Юнак
Лого


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/