A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Проект: "„Предоставяне на качествени социални услуги на населението в община Ардино чрез развитие и укрепване на общинския капацитет”"П Р О Е К Т :

 „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА АРДИНО ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ КАПАЦИТЕТ”

 

Договор № BG05SFPR002-2.002-0029-C01

 


ПРИЛОЖЕНИE:
Информация


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/