A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

ПРОЕКТНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ „ТОПЪЛ ОБЯД У ДОМА В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА СИТУАЦИЯ – 2020Г.“Уважаеми съграждани,
Община Ардино разработва проектно предложение, с което ще кандидатства пред Агенция за социално подпомагане по целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна ситуация – 2020г.“
Съгласно изискванията, максималният брой потребители от допустимите целеви групи за Община Ардино е до 170 души. През периода от 01.05.2020 г. до 19.06.2020 г., в рамките на работните дни, ще се приготвя храна, която ще се доставя ежедневно до дома на потребителите. Поради извънредната ситуация, това ще бъдат потребители само от гр. Ардино.
Целевата група потребители са:
- Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето, в което са поставени под задължителна карантина;
- Уязвими лица, в това число и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
- Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
В тази връзка, в срок до 20 април 2020 г., желаещите кандидати могат да заявяват своя интерес за включване в програмата на телефон:03651/42 38 и 0882289862.
Община Ардино ще извърши служебна проверка за това дали кандидатите за ползване на услугата попадат в обхвата на целевите групи, след което ще извърши подбор до размера на максимално допустимия капацитет от 170 потребителя. Одобрените кандидати ще бъдат уведомени на посочения от тях телефон за връзка.


Инж. ИЗЕТ ШАБАН
Кмет на община Ардино


ПРИЛОЖЕНИE:
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/