A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

С Ъ О Б Щ Е Н И ЕС П И С Ъ К
на одобрените кандидати след проведено събеседване за включване в заетост по проект „Подкрепа за социално включване на лица от уязвими групи от община Ардино чрез социално предприемачество” BG05M9OP001-2.010-0136-C01
за длъжността „Помощник, кухня”


ПРИЛОЖЕНИE:
СПИСЪК


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/