A- A+ A
Община Ардино
Официален сайт

Съобщение            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

            Съгласно Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването във връзка с пандемията от коронавирус COVID-19 временно се спират всички присъствени и групови обучения/занятия в езикови и/или обучителни центрове/школи, ЦПО, провеждани от юридически или физически лица, считано от 28.11.2020 г. до преустановяване действията на забраната.

            В тази връзка Ви уведомяваме, че са изготвени нови графици за дистанционно и индивидуално предоставяне на социалните услуги по проект „Предоставяне на интегрирани социални услуги за устойчиво ранно детско развитие и активно социално включване в община Ардино“.

           

Приложение: Писмо от МТСП, ОП “РЧР“ 2014-2020 г.

 

Ръководител на проекта:  (п)

 


ПРИЛОЖЕНИE:
Съобщение - ранно детско развитие


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития

 

 


https://www.livechatalternative.com/